2014/01/26

osaka

osaka by E san
osaka, a photo by E san on Flickr.

2014/01/23

chain_reflection

chain_reflection by E san
chain_reflection, a photo by E san on Flickr.

2014/01/13

初詣

first by E san
first, a photo by E san on Flickr.

2014/01/05

oh_izumi

oh_izumi by E san
oh_izumi, a photo by E san on Flickr.